Analiza pre čitanja – NOTNA SLIKA

U prethodnim postovima smo se bavili oznakama koje prethode samom notnom materijalu- naslov, oznake za tempo, tonalitet i vrstu takta. Sada se možemo posvetiti analizi notne slike. Pre svega bi trebalo konstatovati notne vrednosti koje preovladavaju u kompoziciji. Nastavite sa čitanjem

Advertisements

Ostavite komentar

Objavljeno pod Analiza pred čitanje

Analiza pre čitanja – VRSTA TAKTA

Vrsta takta je još jedan element koji moramo uočiti i analizirati pre izvođenja kompozicije. Osnovno je utvrditi da li je takt prost, složen ili mešovit. Zašto je ovo važno? Nastavite sa čitanjem

1 komentar

Objavljeno pod Analiza pred čitanje

Analiza pre čitanja – TONALITET

Utvrđivanje tonaliteta je gradivo osnovne muzičke škole i sa ovim segmentom učenici nemaju problema. Tonalitet najčešće utvrđujemo po broju predznaka iza ključa. Potrebno je utvrditi da li je u pitanju durski tonalitet ili njegova molska paralela Nastavite sa čitanjem

3 komentara

Objavljeno pod Analiza pred čitanje

Analiza pre čitanja – OZNAKA ZA TEMPO

Ritmičke vrednosti van tempa imaju samo relativni smisao prilikom medjudobnog poredjenja. Tek kada se uvede dimenzija tempa  one tada dobijaju apsolutni smisao, tj. realno trajanje. Oznaka za tempo (i karakter) nalazi se na početku kompozicije ili novog odseka iznad linisjkog sistema,a pored nje može biti upisana  oznaka za metronom (nije obavezno).  U nekim slučajevima nalazi se samo oznaka za metronom. Nastavite sa čitanjem

1 komentar

Objavljeno pod Analiza pred čitanje

Analiza pre čitanja – NASLOV

Prvi od zahteva za analizu svakog muzičkog dela je naslov. Uvek kada pitam učenike da mi pokažu početak kompozicije prstom mi pokažu prvu notu. U najboljem slučaju violinski ključ, vrstu takta ili predznake. Svakako da su to mesta od kojih počinje izvođenje, ali i sam naslov nam može pružiti dosta informacija koje nam mogu pomoći u pripremi samog izvođenja. Nastavite sa čitanjem

1 komentar

Objavljeno pod Analiza pred čitanje

Znanje i veština ČITANJA S LISTA 2. deo

U prvom delu sam pisao o čitanju s lista u nastavi harmonike u osnovnoj školi. Drugi deo ću posvetiti nastavi u srednjoj školi. Predmet ČITANJE S LISTA je obavezan za sve učenike instrumentalnog odseka u toku školovanja, a na kraju svake godine se organizuje ispit. Nastavite sa čitanjem

Ostavite komentar

Objavljeno pod O čitanju

Problemi nastave ČITANJA S LISTA

U prvom delu sam ukratko pisao o čitanju lista u osnovnoj muzičkoj školi. U srednjoj muzičkoj školi se ČITANJE S LISTA pojavljuje kao jedan od obaveznih predmeta na instrumentalnom odseku. Nastavite sa čitanjem

2 komentara

Objavljeno pod O čitanju